Ny funktion hos Shared cM Project Tool - visa som träd

Häromdagen släpptes en ny funktion hos dnapainter.com och verktyget Shared cM tool som säkert kan vara till hjälp för många. Vi har väl alla sett / hört eller själva ställt frågan Om jag delar XX cM med en person hur kan vi vara släkt?

Ett bra ställe att kika på är Shared cM tool. Man matar in värdet för hur mycket dna man har gemensamt och kan se i ett diagram vilka troliga släktskap det skulle kunna vara. 

Nu finns det en länk man kan klicka på där man kan få ytterligare hjälp View these relationships in a tree.

Klickar man där får man upp ett träd i verktyget WATO - What are the odds med ett antal hypoteser. Här kan man jobba vidare. Fyller man i åldern på de två personerna som har träff på varandra kommer troligen ett antal hypoteser vara omöjliga och dessa kommer att bli röda. 

Därefter kan man jobba vidare med de föreslagna hypoteserna och förhoppningsvis så småningom komma fram till vilken hypotes som är mest trolig.

När jag testar nya verktyg eller funktioner provar jag alltid med exempel där jag vet svaret och har facit så att säga. Vet jag hur det ska se ut när jag vet svaret blir det sedan enklare att jobba med frågeställningar där jag inte vet svaret. I WATO är det lätt att man faller för att ta den hypotes med högst värde även om en hypotes med lägre värde också kan stämma.

Exempel:

Jag har fått en match på MyHeritage med en man och vi delar 283 cM.  MyHeritage föreslår att det uppskattade släktskapet är Kusin ett släktled bort - Syssling/tremänning och visar hur det kan se ut med den här bilden.

Matar jag in 283 cM i Shared cM Project tool får jag fram följande information.

Nästkusin och halvkusinbarn och några andra släktskap ligger överst. Halvkusin och kusinbarn finns i nästa grupp.

Rent visuellt ser det ut så här:

Det är här jag kan klicka på View these relationships in a tree för att öppna upp i WATO och se de olika föreslagna släktskapen uppritade som hypoteser.

Jag får alltså 27 föreslagna hypoteser. 

 

Kikar jag hur det ser ut inser jag att några av dem är helt omöjliga bland annat på grund av hur jag och min match ligger åldersmässigt. Genom att fylla när jag är född och när min match är född kommer WATO automatiskt att plocka bort några av dessa. 

Min egen ålder fyller jag i längst upp till vänster under target och födelseår. Min match ålder fyller jag i genom att editera den gula rutan som heter Person.

I mitt exempel är det sju hypoteser efter att jag lagt in åren när vi är födda har blivit röda.

Nu kan jag klicka på Regenerate hypotheses för att rensa bort de omöjliga. 

Jag kan också mata in ytterligare information med eventuella andra matcher vi har gemensamt och se vilken hypotes som blir den mest troliga. Jag börjar med att mata in personens mamma som jag delar 806 cM med. Ytterligare hypoteser blir omöjliga.

Lägger jag till en nästkusin till matchen som jag själv delar 305 cM med försvinner ännu fler hypoteser och det är endast fem som återstår.

Svaret är att det här är min halvkusin. Kikar vi i histogrammet för Half 1 Cousin ser vi att 283 ligger lite lågt. Genomsnittsvärdet för en halvkusin ligger på 449 cM.

Vi ser också att det är inte den hypotesen som får allra högst värde utan den som hamna på plats två. Men eftersom vi även har ett resultat på personens mamma och en nästkusin ser vi att släktskapet halvkusin faktiskt stämmer. Det visar också hur bra det är att även ha till exempel nästkusiner, föräldrar och barn testade. Ju fler värden, desto mer data och information man har desto säkrare kan man känna sig på resultatet.

Eftersom jag även har pappa testad så råder det inga tvivel om att min match mamma är pappas halvsyster. Slumpen har helt enkelt gjort att även om jag och min halvkusin har samma farfar/morfar så har vi ärvt olika bitar från honom.

Sammanfattningsvis tycker jag att det här var en utmärkt ny funktion som enkel att jobba med.

 

 

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.